• 3591
  • 298 مرتبه
  • 08/28/1401

عضوگیری فعال تشکل های و کانون های علمی فرهنگی

عضوگیری فعال تشکل های و کانون های علمی فرهنگی

از کلیه دانشجویان علاقمند به عضویت در تشکل ها و کانون های علمی، فرهنگی و دانشجویی دعوت می شود در روز چهارشنبه 9/2 از ساعت 10 الی 12 در سالن مجاور نمازخانه موسسه جهت ثبت نام حضور یابند.

اخبار مرتبط