• 4672
  • 103 مرتبه
  • 10/17/1401

پایان مهلت ثبت نام دانشجویان بین الملل

پایان مهلت ثبت نام دانشجویان بین الملل

ثبت نام ویژه دانشجویان بین الملل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد برای نیمسال دوم 1401 به پایان رسید

 

اخبار مرتبط