• 4676
  • 1787 مرتبه
  • 10/24/1401

اطلاعیه تعطیلی امتحانات تا پایان دیماه (جدید)

اطلاعیه تعطیلی امتحانات تا پایان دیماه (جدید)

اطلاعیه تعطیلی امتحانات تا پایان دی ماه

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلیه امتحانات در هفته جاری به دلیل برودت هوا لغو گردیده و تاریخ جدید برگزاری امتحانات مطابق با جدول زیر می باشد:

لازم به ذکر است، ساعات برگزاری آزمون ها مانند برنامه قبلی است.

 

تاریخ قبلی امتحانات

 تاریخ جدید امتحانات

چهارشنبه

1401/10/21

شنبه

1401/11/8

پنج شنبه

1401/10/22

یک شنبه

1401/11/9

شنبه

1401/10/24

دو شنبه

1401/11/10

یک شنبه

1401/10/25

سه شنبه

1401/11/11

دو شنبه

1401/10/26

چهارشنبه

1401/11/12

سه شنبه

1401/10/27

پنج شنبه

1401/11/13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اخبار مرتبط