• 4796
  • 38 مرتبه
  • 02/23/1402

برگزاری اردو ویژه اعضای انجمن های علمی-فرهنگی -دانشجویی

برگزاری اردو ویژه اعضای انجمن های علمی-فرهنگی -دانشجویی

اعضای محترم انجمن های علمی دانشجویی جهت ثبت نام در پیاده روی و کوه پیمایی در پویش سلامت جسم ویژه اعضای انجمن به واحد روابط عمومی مراجعه فرمایید.

زمان ثبت نام: شنبه و یکشنبه مورخ 23 و 24 اردیبهشت ماه

زمان برگزاری اردو: دوشنبه 25 اردیبهشت ماه از ساعت 8:30 لغایت 12

هزینه ایاب و ذهاب بر عهده دانشجو می باشد.

از آوردن همراه جدا خودداری فرمایید.

اخبار مرتبط