• 4817
  • 29 مرتبه
  • 02/30/1402

برگزاری بازی مافیا

برگزاری بازی مافیا

روز یکشنبه مورخ 31 اردیبهشت ماه ساعت 16 در سالن غذاخوری بازی مافیا برگزار خواهد شد. جهت ثبت نام از ساعت 8 لغایت 12 به واحد روابط عمومی مراجعه فرمایید.

اخبار مرتبط