• 4824
  • 142 مرتبه
  • 03/03/1402

برنامه زمانبندی اردو تفریحی ازغد ویژه بانوان

برنامه زمانبندی اردو تفریحی ازغد ویژه بانوان

برنامه زمانبندی اردو تفریحی اردوگاه ازغد به شرح ذیل می باشد:

برنامه

ساعت

حرکت سرویس

8

پذیرش

10

صبحانه

10:30

پیاده روی و گلگشت

11 الی 12

زمان آزاد

12 الی 13:30

نهار

13:30 الی 14:30

صرف عصرانه و اجرا بازی مافیا و پانتومیم

15

ساعت برگشت

17:30

حضور در دانشگاه

18:30 الی 19

*رعایت شئونات اسلامی الزامی می باشد.

*همراه داشتن کارت دانشجویی الزامی می باشد.

*همراه داشتن زیر انداز و وسایل شخصی برعهده دانشجو می باشد.

اخبار مرتبط