• 4890
  • 72 مرتبه
  • 05/10/1402

دانشگاه در روزهای 11 و 12 مردادماه تعطیل شد

دانشگاه در روزهای 11 و 12 مردادماه تعطیل شد

با توجه به گرما بی سابقه هوا در روزهای جاری، به منظور حفظ سلامتی شما عزیزان طبق مصوبه دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت دانشگاه در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 11 و 12 مرداد ماه 1402 تعطیل می باشد.

اخبار مرتبط