• 4895
  • 1323 مرتبه
  • 05/25/1402

مراحل انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402

مراحل انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402

مراحل انتخاب واحد نیمسال اول 1403-1402

 

  1. کلیه دانشجویان می بایست باتوجه به زمان بندی تعیین شده، با مراجعه به سایت به صورت اینترنتی  «انتخاب واحد» نمایند.

1 -1- آدرس سایت مؤسسه  binaloud.ac.ir

 1-2 -رعایت پیش نیازی ، حداقل و حداکثر واحد ، باتوجه به معدل نیمسال قبل در انتخاب واحد،  ضروری و به عهده دانشجو  می باشد.

 1 -3-دانشجویان بایستی جهت دریافت مجوز انتخاب واحد بصورت علی الحساب نسبت به واریز مبالغ مندرج،

کاردانی ،کارشناسی ورودی 97 و ماقبل

20،000،000 ریال 

کاردانی ،کارشناسی ورودی 98   به  بعد

 25،000،000 ریال 

کارشناسی ارشد

30،000،000 ریال 

کارشناسی ارشد(جهت انتخاب پایان نامه)

45،000،000 ریال 

 طبق جدول حداکثر تا تاریخ 1402/05/14

1 به حساب مؤسسه اقدام نمایند.

1-4 نکته مهم :  مبلغ تعیین شده بایستی  از طریق کد شناسۀ پرداخت الکترونیکی که در پرتال هر دانشجو  موجود است، به حساب مؤسسه واریز گردد. توصیه می شود، در نوشتن کد شناسه دقت لازم مبذول گردد.

 

2 مهلت واریز علی الحساب شهریه ، تا  تاریخ   1402/06/14 بوده و  با توجه به انتقال الکترونیکی فیش های  واریزی رعایت مهلت تعیین شده ،جهت انتخاب واحد الزامی می باشد.

2- 1- شماره     حساب      موسسه     جهت     واریز      شهریه 1900005737     بانک     ملت       جام     ( از     کلیه      شعب      بانک     ملت     سراسر    کشور       قابل     واریز     می باشد  )      و 

شماره کارت موسسه   5852  5461   3377   6104   که از طریق خودپردازهای بانکی قابل انجام می باشد.

2-2-دانشجویان گرامی جهت تسریع در انجام مراحل انتخاب واحد می توانند از طریق درگاه  پرداخت الکترونیک که در قسمت مالی پرتال دانشجویی قرار داده شده نیز اقدام نمایند.

2-3- با توجه به اینکه تائید مالی فقط بصورت سیستمی انجام می شود دانشجویانی که پس از مهلت تعیین شده  به حسابداری مراجعه نمایند ، تأیید مالی نخواهند شد و در اولویت انتخاب واحد قرار نخواهند گرفت.

2-4- بدیهی است تنها دانشجویانی که بدهی قبلی نداشته و  اقدام به پرداخت مبالغ تعیین شده  در زمان مقرر (1402/06/14)  نمایند ، مجاز به انتخاب واحد می باشند ، در غیر این صورت سیستم بسته و عمل نخواهد کرد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

 

* پس از تاریخ1402/06/14  ،  به هیچ عنوان فیش تحویل و ثبت نخواهد شد و عواقب آن به عهده دانشجو می باشد.

3 درصورت وجود هرگونه ابهام درخصوص بندهای یاد شده، اداره آموزش  و حسابداری آماده پاسخگویی به سئوالات دانشجویان می باشد.

4- پیامدهای حاصل از عدم توجه به تاریخهای یاد شده ، جهت واریز شهریه و  انتخاب واحد به عهده دانشجو می باشد.

5- شروع نیمسال اول سال تحصیلی1403- 1402، شنبه 1402/07/01  می باشد.

6-دانشجویان می توانند جهت پرداخت  الباقی شهریه دوران تحصیل با دریافت معرفی نامه نسبت به اخذ وام ا اقدام نمایند.

 

 

اخبار مرتبط