• 4898
  • 270 مرتبه
  • 05/28/1402

مشاوره تحصیلی گروهی انتخاب رشته دانشگاهی (رایگان)

مشاوره تحصیلی گروهی انتخاب رشته دانشگاهی (رایگان)

مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی بینالود برگزار می کند:

زمان: دوشنبه مورخ 30 مردادماه 1402 ساعت 10 صبح

جهت ثبت نام با شماره 09029994247 تماس بگیرید.

اخبار مرتبط