• 5900
  • 311 مرتبه
  • 06/01/1402

برگزاری آزمون ماک ایلتس در بینالود (ILTES Mock Test)

برگزاری آزمون ماک ایلتس در بینالود (ILTES Mock Test)

 روز جمعه مورخ 3 شهریورماه برای اولین بار در موسسه آموزش عالی بینالود آموزش ماک ایلتس برگزار می گردد.

 

 

 

 

اخبار مرتبط