• 7971
  • 345 مرتبه
  • 08/06/1402

دوره آموزشی شاهنامه خوانی

دوره آموزشی شاهنامه خوانی

دوره آموزشی شاهنامه خوانی

مدرس: دکتر بهاره ظریف

زمان: شنبه ها ساعت 12  الی 14

شهریه  دوره:  1/000/000 ریال

محل ثبت نام: واحد فوق برنامه

 

 

اخبار مرتبط