• 9217
  • 92 مرتبه
  • 11/13/1402

دانشگاه شنبه 14 بهمن ماه تعطیل شد

دانشگاه شنبه 14 بهمن ماه تعطیل شد

با توجه به بارش شدید برف و لغزندگی جاده ها شنبه مورخ 14 بهمن ماه دانشگاه تعطیل می باشد

اخبار مرتبط