• 9285
  • 158 مرتبه
  • 12/12/1402

مدارک مورد نیاز ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته

مدارک مورد نیاز ثبت نام مقطع کارشناسی ناپیوسته

پذیرفته گرامی؛

قبولی شما را در مقطع کارشناسی ناپیوسته موسسه آموزش عالی بینالود تبریک عرض می نماییم.

جهت ثبت نام روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 13 و 14 اسفند ماه از ساعت 8:30 الی 13 به موسسه مراجعه فرمایید.

 

اخبار مرتبط