نام

نام خانوادگی

واحد سازمانی

شماره داخلی

مریم

یوسف زاده

سرپرست خدمات آموزشی

 

166

هاله

رحیم پور

کارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی- علوم ورزشی

 

165

سهیلا

جلالیان

کارشناس مهندسی معماری- حقوق

 

164

زهره

نجف نژاد

کارشناس رشته حقوق- مهندسی شهرسازی

 

163

میترا

پرور

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت صنعتی- مهندسی فضای سبز- مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست

 

162

ثریا

علیزاده

کارشناس رشته مهندسی عمران

 

173