نام

نام خانوادگی

واحد سازمانی

شماره داخلی

هاله

رحیم پور

کارشناس رشته مترجمی زبان انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی- علوم ورزشی

 

165

سهیلا

جلالیان

کارشناس رشته معماری- حقوق

 

164

زهره

نجف نژاد

کارشناس رشته روانشناسی- شهرسازی-حسابداری-مهندسی عمران

 

163

میترا

پرور

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت صنعتی- مهندسی فضای سبز-  منابع طبیعی، محیط زیست-گردشگری-مدیریت جهانگردی

 

162

ثریا

علیزاده

کارشناس هیات علمی

 

173