اعمال جریمه های کنسولی: مشاهده اطلاعیه

اولین مدرک لازم برای پذیرش: مشاهده اطلاعیه

علاقه مندان شرکت در مسابقات ورزشی : مشاهده اطلاعیه

اطلاعیه مهم در مورد بیمه سلامت ویژه دانشجویان بین الملل : مشاهده اطلاعیه

تخصیص بورسیه تحصیلی به دانشجویان دختر ایرانی : مشاهده اطلاعیه