مدیریت همکاری های علمی بین المللی موسسه آموزش عالی بینالود، واحد اصلی متولی روابط خارجی در امور آموزش و تبادلات بین المللی در این موسسه است. این مدیریت در تلاش است از طریق ارتباط با همتایان خود در سراسر جهان بازیگر فعال و اصلی در اجرا و پیاده سازی استراتژی بین المللی این موسسه باشد.
 
فعالیت ها

  • ایجاد ، گسترش و بهبود روابط با همتایان داخلی و بین المللی موسسه به منظور بررسی وجود امکان مشارکت در زمینه های آموزشی-تحقیقاتی و مبادلات فرهنگی

  • کمک به اساتید، مدرسان و مسئولان ارشد تحقیقاتی موسسه جهت اعزام برای فرصت مطالعاتی و پژوهشی خارج از کشور

  • مسئولیت پذیرش و مدیریت بازدیدها ، بازرسی ها ، مصاحبه ها ، سخنرانی ها و تبادلات آکادمیک با نهاد های آموزشی، کارشناسان و محققان بین المللی ، در بازدید از واحدهای مربوطه موسسه

  • کمک به گروه های و واحدهای آموزشی تحقیقاتی در برگزاری همایش ها ، سمینارها و یا کارگاه های آموزشی

  • انتقال دانشجویان خارج از کشور به موسسه آموزش عالی بینالود

  • ارائه خدمات به صورت فردی به دانشجویان احتمالی در آینده و دانشجویانی که قبلاً در موسسه آموزش عالی بینالود ثبت نام کرده اند.