هيأت امنا عالي‌ترين ركن مؤسسه مي‌باشد كه وظايف و اختيارات آن در قانون تشكيل هيأت هاي امناي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183 مورخ 1367/12/09 و 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) و همچنين قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي (مصوب مورخ 1369/10/18 مجلس شوراي اسلامي) تعيين شده است.

هيأت هاي امنا در راس ساختار سازماني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به عنوان بالاترين مرجع تصميم گيري و سياست گذاري در امور مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و علمي، مسئوليت هاي مهم و حساسي به عهده دارند.

ریاست هیئت امنأ مؤسسه در حال حاضر بر عهده جناب آقای نادر علیزاده می باشد که قریب به اتفاق دستاوردهای این مجموعه مدیون تلاش و همیت و دور اندیشی ایشان می باشد و در حال حاظر با برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه کلیه تشکیلات مؤسسه را در راستای نیل به اهداف عالیه اش به پیش می برند.

 

 سخن ریاست هیأت امنا

مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی، مدارس عالی هستند که از طریق اهداف و ضوابط و دستورالعمل های عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تحت نظارت آن وزارتخانه، تأسیس و اداره می شوند. ما مشارکت مردم را در تأسیس مدارس عالی موجب افزایش بهره وری در کار، یگانگی در میان مردم، افزایش اعتماد متقابل دولت و ملت با یکدیگر، درهم شکستن فرهنگ سکوت، تحقق فرهنگ نظام مردم سالاری، می دانیم. بنابراین نگرش، استقبال و تشویق از مشارکت جویان، وظیفه دولت و مسئولان است که با فراهم کردن بستر مشارکت، زمینه حضور مؤسسان را فراهم سازند و با ارائه رهنمودها و راهنمایی های لازم، آنها را با حقوق، اختیارات، مسؤلیت ها و وظایف خود آشنا سازند و ضمن تقویت روند نهادینه سازی فرهنگ خصوصی و قانون گرایی، استقلال کلیه امور مدارس عالی را در سراسر کشور نظم و نظام بخشند. در پایان ضمن سپاس از زحمات و تلاش های کلیه همکاران که در تدوین و تنظیم این مجموعه کوشیده اند، از تمامی مخاطبان به ویژه مؤسسان و رؤسای محترم مؤسسات آموزش عالی می خواهم ما را از ارسال نقدهای سازنده و رهنمودهای ارزنده خود بی نصیب نگذارند.