گسترش علوم و تربیت متخصصان، از جمله اهداف تدوین شده مراکز آموزش عالی مدنظر قرار گرفته که در این راستا نقش دانشگاه ها به عنوان سوق دهنده اصلی یک جامعه به سوی پیشرفت، در تمامی زمینه ها انکار ناپذیر می باشد. مؤسسه آموزش عالی بینالود نیز به عنوان یکی از همین مراکز، توانسته با ایجاد شرایطی مناسب در زمینه تحصیلی در رشته های گوناگون، گام موثری در جهت ارتقاء سطح علمی و فکری افراد بردارد.

رسیدن به جایگاه دانشگاه برتر برای تربیت دانشمندان برتر از اهداف اصلی مؤسسه آموزش عالی بینالود می باشد و امیدوار هستیم تا در جاده ای که به پیش می رویم، بر مشکلات فائق آمده و با استعانت از ایزد منان دست تمامی کسانی که هدفشان ارتقاء سطح دانش و آگاهی های بشری در عرصه علوم مختلف است را صمیمانه می فشاریم.