• 2283
  • 33 مرتبه
  • 1401/01/25

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روانشناسی و علوم رفتاری 30 فروردین 1401

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روانشناسی و علوم رفتاری 30 فروردین 1401

دومین کنفرانس ملی مدیریت، روانشناسی و علوم رفتاری 30 فروردین 1401

محورهای کنفراس :

*مجموعه مدیریت

*مجموعه روانشناسی

*مجموعه علوم رفتاری

* سایر موضوعات مرتبط

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر اینجا کلیک نمایید.