سوابق تحصیلی و حرفه ای

 • کارشناسی ارشد  روانشناسی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوران ایران
 • درمانگر جهاد دانشگاهی مشهد
 • درمانگر مرکز مشاوره دانشگاه
 • مدرس دانشگاه
 • دوره های گذرانده شده:
 • سوپرویژن 300 ساعته
 • تربیت درمانگر کودک
 • دوره شناختی-رفتاری
 • دوره های طرحواره درمانی

عضویت در انجمن ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوران ایران
 • عضو دپارتمان تخصصی طرحواره درمانی
 • شماره نظام:34405