دکتر نوری کعب عمیر

 • پسادکترا روانشناسی رفتار سازمانی
 • مشاور شغلی- تحصیلی مرکز مشاوره مؤسسه محبان الرضا (در حال حاضر)
 • مشاور شغلی- تحصیلی مرکز مشاوره شکوفه (در حال حاضر)
 • مشاور شغلی- تحصیلی کلینیک روانشناسی صنعتگر (در حال حاضر)
 • عضو کارگروه اشتغال مؤسسه محبان الرضا (در حال حاضر)
 • ارزیا ب روانشناختی در چندین طرح و فرایند های مختلف
 • همکار طرح در طرح تحقیقاتی «آزمودن الگویی از برخی پیامدهای ادراک کارکنان از حمایت نیازی سرپرست و بررسی اثربخشی آموزش این متغیر بر بهزیستی کارکنان و التزام شغلی (بر مبنای نظریه خودتعیینی)»- شرکت بهره­برداری نفت و گاز مارون در سال 1399-1398
 • مسئول واحد آموزش و پژوهش مؤسسه آموزشی- پژوهشی مشی فاخر در سال 1398-1397
 • همکار پروژه سنجش سلامت روان کارکنان شرکت تولیدی خدماتی پوشاک «هلکا» در سال 1398
 • همکاری با شرکت تعالی گستر مشهد در پروژه «بهبود مسئولیت­های اجتماعی شورای راهبردی شرکت­های پتروشیمی منطقه پارس جنوبی» در سال 1398
 • چاپ­ 24 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 • چاپ­ 5 مقاله در همایش‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی