برنامه حضور مشاوران

 در نیمسال اول تحصیلی 403-402

                                                                                                                                                                                                                                                              

اسامی اساتید مشاور

روزهای هفته

استاد نوری کعب عمیر(مشاوره تحصیلی-شغلی)

شنبه

استاد بیات(مشاوره فردی-ارتباطات)

یکشنبه

استاد منیژه آزاده(فردی-عمومی)

دوشنبه

استاد سوگل صبوری(فردی-عمومی)

سه شنبه

استاد عالیه ملکی(فردی)

چهارشنبه

                                                                                         

واحد مشاوره از 15 مهرماه 402

 هر روز به جز پنج شنبه ها از ساعت 8 الی 13 فعال می باشد.

 

جهت گرفتن وقت مشاوره به امور دانشجویی مراجعه

 یا با شماره 05134230263 تماس بگیرید.