فیلم تبلیغاتی بینالود: دانلود

فیلم آموزشی ثبت نام در سامانه سآاورگ: دانلود

فیلم آموزشی ورود به کلاس در سایت جدید: دانلود

فیلم آموزشی دسترسی به برنامه کلاسی: دانلود

فیلم آموزشی ورود به سامانه آموزش مجازی: دانلود

فیلم آموزشی نحوه دریافت کارت ورود به جلسه امتحان(مجازی): دانلود

فیلم آموزشی نصب نرم افزارها: دانلود

فیلم آموزشی مراحل انتخاب رشته آزمون سراسری: دانلود

فیلم آموزشی ثبت نام مجازی کارشناسی ناپیوسته: دانلود

فیلم آموزشی ثبت نام مجازی کارشناسی پیوسته: دانلود

فیلم آموزشی مشمولین نظام وظیفه: دانلود

فیلم آموزشی ثبت موضوع (پیشینه) پایان نامه در سامانه ایرانداک ( مرحله اول ): دانلود

فیلم آموزشی ثبت پروپوزال یا پیشنهاده پایان نامه در سامانه ایرانداک ( مرحله دوم ): دانلود

فیلم آموزشی ثبت همانندجو پایان نامه در سامانه ایرانداک ( مرحله سوم ): دانلود

فیلم آموزشی ثبت پایان نامه نهایی در سامانه ایرانداک ( مرحله چهارم ) : دانلود

فیلم آموزشی پرداخت شهریه : دانلود

فیلم آموزشی ثبت و تایید پروپوزال در سامانه تحصیلات تکمیلی: دانلود

فیلم آموزشی کارنامه سلامت: دانلود

فیلم آموزشی مراحل تقسیط شهریه : دانلود