دانشجوی گرامی لطفا قبل از دریافت خدمات مشاوره قوانین و مقررات مرکز مشاوره و سلامت موسسه را مطالعه فرمائید:

  1. لطفا قبل از دریافت خدمات مشاوره درمانگر متخصص و متناسب با مشکل خود را انتخاب نمائید.
  2. لطفا قبل از دریافت خدمات مشاوره به زمان و تاریخ مشاوره توجه داشته باشید.
  3. برای رزرو  وقت مشاوره از 24 ساعت قبل اقدام نمایید.
  4. به منظور استفاده از خدمات مشاوره پنج دقیقه قبل از شروع زمان مشاوره در محل کلینیک موسسه حضور داشته باشید.
  5. مبلغ 100.000 هزار تومان به عنوان حق الزحمه انجام مشاوره دانشجو می باشد.
  6. در صورت تمایل به کنسلی وقت مشاوره می بایست 48 ساعت قبل از طریق شماره مستقیم 05134230263 و یا شماره 05134230564 داخلی 131 این موضوع  به مرکز مشاوره اطلاع داده شود.در غیر این صورت کل هزینه مشاوره از طرف دانشگاه  100.000 هزارتومان به عنوان بدهکاری مالی دانشجو محاسبه خواهد شد.
  7. اطلاع رسانی بابت کنسلی صرفا از طریق مرکز مشاوره موسسه و شماره اعلام شده می باشد.