مدیریت فارغ التحصیلان

اداره دانش‌آموختگان دانشگاه يكي از اداره‌هاي زيرمجموعه معاونت آموزشي است. وظیفه اصلی اين اداره، فارغ التحصيل نمودن دانش‌آموختگان در كليه مقاطع تحصيلي (كارداني، كارشناسي پیوسته و ناپیوسته) مي‌باشد.هم اکنون مدیریت امور فارغ التحصیلان مؤسسه آموزش عالی بینالود بر عهده آقای سپهوند می باشد.

  

شرح وظایف مدیریت فارغ التحصیلان :

الف: تهیه و تنظیم و صدرور تاییدیه و ریز نمرات دانش آموختگان و ارسال آنها به دانشگاهها ،موسسات آموزش عالی و سازمانهای درخواست کننده

پس  از تایید دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان دانشگاه منتخب استان خراسان رضوی.

ب:تهیه و تنظیم  و صدور گواهی نامه موقت دانش آموختگان در دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی  پیوسته.

ج:تهیه تنظیم و صدور گواهینامه دایمی دانش  آموختگان  دوره های کاردانی و کاردانی پیوسته (فنی و حرفه ای).

د: تهیه تنظیم و صدور   دانشنامه  دایمی دانش آموختگان دوره های کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته.

 

 مراحل دانش آموختگی