معاونت فرهنگی و دانشجویی مؤسسه، مسئولیت برنامه­ریزی، اداره و هدایت کلیه امور فرهنگی و دانشجویی مؤسسه از جمله امور فوق برنامه، تربیت بدنی، رفاهی، بهداشت و درمان، مشاوره دانشجویی در امور انضباطی و سیاست گذاری و اتخاذ تمهیدات لازم در راستای تأمین نیازهای فرهنگی و رفاهی دانشجویان درحدود مقررات و ضوابط مصوب و نظارت و ارزیابی امور مربوط را برعهده دارد. در حال حاضر این مسئولیت بر عهده آقای دکتر بهزاد علیزاده می باشد.

 

 

شرح وظایف معاونت فرهنگی و دانشجویی

- اداره کلیه امور دانشجویی مؤسسه

- مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی

- نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی

- تدوین و پیشنهاد اصول کلی مشاوره دانشجویی

- نظارت بر واحدهای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها

- نظارت بر اجرای برنامه خدمات رفاهی و فعالیت های غیرآموزشی و فوق برنامه دانشجویان

- توسعه و تعمیم رشته های مختلف ورزشی در دانشگاه و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه

- نظارت بر اسکان دانشجویان و ایجاد کار دانشجویی برای متقاضیان و نظارت بر انجام امور مربوط به مشاوره و راهنمایی دانشجویان در زمینه های تحصیلی، شغلی و شخصی

- برنامه ریزی برای فراهم آوردن امکانات فرهنگی، هنری برای نیروهای دانشگاهی

- برنامه ریزی برای گسترش و تعمیق ارزشهای اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه

- ایجاد هماهنگی و جلب مشارکت لازم میان نهادهای مختلف عقیدتی، فرهنگی و سیاسی دانشجویی از طریق تشکیل جلسات نمایندگی مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی و انجمن اسلامی

- ایجاد ارتباط و همکاری هرچه بیشتر با مراکز، مؤسسات و نهادهای فکری، فرهنگی و انقلابی برای شکوفایی بیشتر فعالیت های فکری، فرهنگی و هنری

- نظارت بر فعالیت های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی دانشجویان

- نظارت و برنامه­ریزی برای توسعه آموزش های عقیدتی سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و سمینارها و مجامع فرهنگی، فکری، سیاسی دانشگاهی و نظارت بر آنها و بهره­وری هماهنگی از توان موجود نهادهای اسلامی و انقلابی

- ارزیابی وضعیت کلی اعتقادی، سیاسی و اخلاقی نیروهای دانشگاهی و گزارش آنها به هیأت رئیسه و شورای فرهنگی

- فراهم آوردن زمینه و ترغیب نیروهای دانشگاهی به حضور در صحنه های مختلف علمی، سیاسی و فرهنگی جامعه

- تلطیف و سالم سازی روابط عمومی میان استادان، دانشجویان و کارکنان و برنامه ریزی برای استفاده بهتر نیروهای دانشگاهی از امکانات فرهنگی هنری

- پیشنهاد برنامه های لازم به شورای فرهنگی و پیگیری وظایف محوله   

                               

واحدهای تابعه معاونت دانشجویی و فرهنگی

- اداره خدمات دانشجویی

- اداره فعالیت های فرهنگی و فوق برنامه

- اداره امور خوابگاه ها

- مرکز بهداشت و درمان

- مرکز مشاوره دانشجویی

- اداره امور تربیت بدنی

- دفتر مطالعات فرهنگی

- کمیته انضباطی

- اداره امور شاهد و ایثارگر