مدیریت تربیت بدنی مؤسسه با هدف کلان توسعه و گسترش ورزش در میان اقشار دانشگاهیان تلاش خود را مصروف این داشته است که با برنامه ریزی دقیق و اجرای منظم برنامه های تدوین شده، استعداد سرشار و توان بالقوه قشر جوان دانشجویان را در مسیر تعالی و شکوفایی قرار دهد که موثرترین وسیله برای رسیدن به اهداف مورد نظر گسترش هر چه بیشتر فعالیت های ورزشی و مشارکت فعال دانشجویان در انجام  مسابقات ورزشی می باشد.

 

وظایف مدیریت تربیت بدنی:

 

  •  تدارک و اعزام تیم های منتخب  دانشجویان و کارکنان به مسابقات استانی و کشوری 

  •  برگزاری مسابقات در رشته های مختلف به مناسبت های مختلف در طول سال

  •  برگزاری مراسم به مناسبت های مختلف در طول سال جهت تقدیر از دانشجویان قهرمان

  •  ایجاد امکانات لازم جهت انجام فعالیت های ورزشی در رشته های مختلف در طول سال