امور دانشجويی يکی از واحدهای زیر مجموعه معاونت فرهنگی و دانشجویی است که متصدی انجام امور مربوط به هدايت و نظارت بر فعاليت های امور وام، تغذيه و امور رفاهی، بیمه و تأمین کمبودهای مالی دانشجویان (از طریق پرداخت وام های دانشجویی در حد امکانات و ضوابط) می باشد. هم اکنون مدیریت امور دانشجویی مؤسسه بر عهده آقای عادل علیزاده می باشد.

 

وظايف مدیریت دانشجویی:

سياست گذاريهای کلان در زمينه مسائل رفاهی از جمله وام، تغذيه و تسهيلات اعطايی به دانشجويان

نظارت برامور معيشتی دانشجويان و تامين وام های دانشجويی

نظارت بر امر تغذيه و بررسی مسايل مربوطه در اين زمينه

نظارت بر آشپزخانه طبخ غذای موسسه

نظارت بر امور رفاهی دانشجويان

 

واحدهای زیر مجموعه اداره دانشجویی

امور وام: دانشجویان محترم می بایست جهت دریافت وام دانشجویی در تاریخ تعیین شده به مدیریت دانشجویی مراجعه نمایند.

امور تغذیه: دانشجویان محترم می بایست برای دریافت ژتون در اوایل مهرماه به مدیریت دانشجویی مراجعه نمایید.

امور بیمه (بیمه حوادث): این بیمه، بیمه ای اجباری است که تمام دانشجویان را در مقابل پیشامدهای ناگوار بیمه می نماید و مدت زمان آن یک سال تحصیلی است (اول مهرماه هر سال تا پایان شهریور ماه سال بعد)

 

آدرس بیمه (بیمه ایران): مشهد، بلوار پیروزی بین پیروزی 20 و 22 شماره تماس: 09152572091

دانشجویان محترم می توانند در صورت لزوم با در دست داشتن کپی مدارک پزشکی خود به بیمه مراجعه نمایند (از آنجائیکه در هر سال ممکن است قراردادهای بیمه تغییر نماید، لطفاً قبل از استفاده از آن، حتماً آدرس بیمه را کنترل نمائید)