با توجه به نیاز دانشجویان به انجام فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه که شاید بتوان آن را اصلی ترین عامل جهت هدایت مفید دانشجویان در راستای درس و علم آموزی در مسیر اهداف عالیه ایران اسلامی تلقی کرد و با توجه به نیاز مبرم این مؤسسه به اداره فعالیتهای فرهنگی به صورت تخصصی و مستقل، دفتر مدیریت فرهنگی از ابتدای سال 1389 فعالیت خود را آغاز نمود که هم اکنون مدیریت آن بر عهده آقای عادل علیزاده می باشد.

شرح وظایف مدیریت فرهنگی:

اجراى طرح هاى فرهنگى، سياسى و اجتماعى در دانشگاه

ايجاد ارتباط و همكارى با مراكز و نهادهاى فرهنگى و انقلابى به ویژه در دانشگاه

تهيه خبرنامه يا نشريات فرهنگى و انتشار آن در سطح دانشگاه

انتشار و ترويج ارزشهاى اسلامى و انقلابى از طريق تهيه پوستر، عكس و فيلم و ...

تهيه امكانات جهت فعاليتهاى فرهنگى دانشجويان كاركنان و استادان

ترغيب و تشويق دانشجويان و كاركنان و استادان به شركت در برنامه ‏ها و مسابقات حفظ و قرائت و مفاهيم قرآن كريم

ايجاد هماهنگى بين فعاليت هاى مربوط به واحدهاى تابعه

تهيه گزارش هاى مستمر از فعاليتهاى انجام شده

تهيه طرحهاى فوق برنامه در زمينه‏ هاى علمى، تحقيقى، ورزشى و هنرى

تشويق و ترغيب دانشجويان به شركت در فعاليتهاى هنرى، اردوها و جشن ها

اجراى فعاليتهاى هنرى و جشن ها و همچنين تشكيل نمايشگاه

تشكيل كانونهاى دانشجويى در رشته‏ هاى مختلف مذهبی، فرهنگى، هنرى و اجتماعى بر اساس قوانين مصوب

تشکیل انجمن های علمی دانشجویی و اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی

تهيه و تنظيم برنامه ‏هاى مختلف جهت اردوهاى علمى و فرهنگى

تهيه برنامه جهت برگزارى مسابقات در زمينه‏ هاى علمى و هنرى

تهيه گزارش هاى لازم از فعاليتهاى انجام ‏شده

 

این مدیریت به عنوان پل ارتباطی با دانشجویان در زمینه بسط وگسترش فعالیتهای فرهنگی تلقی می گردد که دانشجویان عزیز در زمینه های ذیل می بایست جهت اخذ مجوز به این مدیریت مراجعه نمایید :

تأسیس و راه اندازی کانونهای علمی، فرهنگی و هنری

تأسیس و راه اندازی کلیه تشکل های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

اخذ مجوز برای برگزاری همایش ها، جشن های مذهبی، جشن فارغ التحصیلی

اخذ مجوز برای برگزاری اردوهای علمی، فرهنگی و تفریحی

اخذ مجوز جهت برگزاری نمایشگاهای مختلف

 

دانشجویان محترم می بایست درخواست خود را حداقل 2 هفته قبل از برگزاری مراسم به منظور اخذ مجوز از طریق پرتال دانشجویی، قسمت "فرهنگی و اجتماعی" ثبت نموده و با مراجعه به مدیریت فرهنگی و یا از طریق پرتال دانشجویی نتیجه را پیگیری نمایند.    

 

تبصره: انجام هریک از فعالیت های ذکر شده بدون اخذ مجوز از مدیریت فرهنگی غیرقانونی بوده و با دانشجویان متخلف برخورد خواهد شد.