معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود با هدف هدایت و رهبری فعالیت‌های پژوهشی و هدفمند نمودن تحقیق و نیز ترغیب و تشویق به امر پژوهش، زیر نظر ریاست مؤسسه فعالیت می كند. معاونت پژوهشی، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی مؤسسه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهشی می باشد که در حال حاضر این مسئولیت بر عهده آقای دکتر سعداله ولایتی می باشد.


دكتر سعداله ولایتی، فارغ التحصیل دکترای زمين شناسي از دانشگاه ورسبورگ آلمان در سال 1358 می باشند. ایشان استاد تمام و عضو هیأت علمی بازنشسته گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد می باشند.

ایشان دارای مقالات و تألیفات فراوانی در زمینه های زمین شناسی و هیدرولوژی هستند که از جمله آنها می توان به کتاب های "هیدروژئولوژی سازندهای نرم و سخت" ،  "غارشناسی (فرآیندها، توسعه، مدیریت)" و "مبانی هیدرولوژی" اشاره نمود.

از مهمترین مسئوليت هاي اجرايي و پستهاي مديريتی ايشان مي توان به موارد زير اشاره نمود :

- عضو كميته منتخب دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی طی سال های 1381 تا 1383

- عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی طی سال های 1379 تا 1381

- عضو هيات تحريريه مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه فردوسی طی سال های 1381 تا 1385

- سردبير مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه فردوسی طی سال های 1381 تا 1385

- عضو هیأت مؤسس و هيأت مديره انجمن علمي طبیعت گردی ايران

- و ....

وي در حال حاضر با حكم ریاست مؤسسه، به عنوان معاون پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود مشهد منصوب گردیده است.

 

شرح وظایف معاونت پژوهشی :

- برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه گسترش فعالیت های پژوهشی مؤسسه

- نظارت بر كليه امور پژوهشي مؤسسه، كتابخانه و بانك هاي اطلاعاتي

- توسعه، تقویت و هدایت طرح های پژوهشی مصوب با اولویت پژوهش های کاربردی و هدفمند

- ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

- ارزشیابی فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و تنظیم گزارش سالیانه

- برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و کارگاه های پژوهشی بر اساس نیاز مخاطبین

- ایجاد تسهیلات لازم جهت بهره گیری اعضای هیأت علمی و دانشجویان از منابع اطلاعاتی

- مدیریت و راهبردهای همکاری های علمی - پژوهشی با مؤسسات علمی و پژوهشی

- برگزاری و مدیریت جلسات شورای پژوهشی مؤسسه