ساختار شورای پژوهشی

 

پیرو دستورالعمل مبنی بر تشکیل شورای پژوهشی، نظر به مصوبات هیأت رئیسه و آیین‌نامه‌های سایر مراکز آموزش عالی افراد ذیل با توجه به سمت حقوقی خود در موسسه به‌عنوان اعضا ثابت شورای پژوهشی تعیین ‌گردیدند:

1- ریاست، قائم‌مقام و یا سرپرست موسسه – آقای دکتر بهزاد علیزاده

2- معاون پژوهشی مؤسسه- آقای دکتر سعداله ولایتی

3- معاون آموزشی مؤسسه – آقای دکتر امین علیزاده

4- معاونت مالی- اداری مؤسسه- اقای دکتر بهداد علیزاده

5- مدیریت پژوهشی مؤسسه- سرکار خانم دکتر نگار حسینیان

 

بعلاوه از بین اعضا هیأت علمی 5 تا 10 نفر به مدت 2 سال به‌عنوان اعضا دوره‌ای به عضویت شورای پژوهشی درآمده اند  که شامل افراد ذیل گردد:

 

3- سرکار خانم دکتر محبوبه درگاهی

4- سرکار خانم دکتر ندا زرین نگار

5- آقای دکتر شهرام پور اکبر

1- آقای دکتر حسین کریمی

2- آقای رضا ورزشی