معرفی معاونت پژوهشی

 

معاونت پژوهشی مؤسسه آموزش عالی بینالود با هدف هدایت و رهبری فعالیت‌های پژوهشی و هدفمند نمودن تحقیق و نیز ترغیب و تشویق به امر پژوهش، زیر نظر ریاست مؤسسه فعالیت می كند. معاونت پژوهشی، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، همکاری در ارایه خدمات علمی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری کنفرانس ها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی مؤسسه و کتابخانه جزئی از فعالیت های معاونت پژوهشی می باشد که در حال حاضر این مسئولیت بر عهده آقای دکتر سعداله ولایتی می باشد. ایشان نیز رياست شوراي پژوهش و فناوری موسسه و ریاست کمیته اخلاق در پژوهش موسسه را به عهده دارند.

دكتر سعداله ولایتی، فارغ التحصیل دکترای زمين شناسي از دانشگاه ورسبورگ آلمان در سال 1358 می باشند. ایشان استاد تمام و عضو هیأت علمی بازنشسته گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد می باشند و دارای مقالات و تألیفات متعددی در زمینه های هیدروژئولوژی، هیدرولوژی وکارست ژئومورفولوژی هستند.

از مهمترین مسئوليت هاي اجرايي و پستهاي مديريتی ايشان مي توان به موارد زير اشاره نمود :

- عضو كميته منتخب دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی طی سال های 1381 تا 1383

- عضو كميته تحصيلات تكميلي گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی طی سال های 1379 تا 1381

- عضو هيات تحريريه مجله جغرافیا و توسعه دانشگاه فردوسی طی سال های 1381 تا 1385

- عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی جغرافیا و مخاطرات محیطی دانشگاه فردوسی از سال 1392 تا کنون

- عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی هیدروژئولوژی دانشگاه تبریز از سال 1399 تا کنون

- عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی جغرافیا (جغرافیای کاربردی) دانشگاه آزاد مشهد

- عضو هیأت تحریریه مجله علمی – پژوهشی مطالعات مناطق خشک دانشگاه حکیم سبزواری

- سردبير مجله جغرافيا و توسعه دانشگاه فردوسی طی سال های 1381 تا 1385

- عضو هیأت مؤسس و هيأت مديره انجمن علمي طبیعت گردی ايران

و ....

 

وظایف و اختیارات معاونت پژوهشی

 

 • برنامه‌ریزی در جهت افزایش تولیدات علمی برای بالا بردن جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

 • برنامه‌ریزی ارتقای کمی و کیفی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه در راستای ارتقای مرجعیت علمی

 • هدایت و برنامه‌ریزی فعالیت‌های علمی-پژوهشی اعضای هیأت علمی، پژوهشگران و دانشجویان

 • مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه همکاری‌های علمی- پژوهشی موسسه در سطح ملی و بین‌المللی با سایر مؤسسات

 • برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌هایی برای ایجاد، توسعه و گسترش فعالیت پژوهشی موسسه

- بسترسازی جهت ارائه تسهیلات لازم به اعضای هیأت علمی و دانشجویان جهت بهره‌گیری از منابع اطلاعاتی

 • برنامه‌ریزی جهت ارائه تسهیلات، حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیأت علمی و پژوهشگران

 • نظارت بر نشر آثار علمی دانشگاه

 • تهيه برنامه پژوهشى دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت‌هاى پژوهشى و فناوری در قالب برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت براى طرح در شوراى پژوهشى و فناوری دانشگاه

 • نظارت بر تهيه و تدوين اساسنامه‌ها و آیین‌نامه‌های واحدهای پژوهشى و فناوری وابسته

 • نظارت بر كليه امور پژوهشى و فناوری، كتابخانه‏ و بانك‌هاى اطلاعاتى دانشگاه

 • نظارت بر عقد قراردادهاى پژوهشى و فناوری

 • نظارت بر واحدهاى پژوهشى دانشگاه

 • تهيه و پيشنهاد آیین‌نامه‌های مختلف پژوهشی و فناوری با كمك مسئولان ذى‌ربط و نظارت بر حُسن اجراى آن­ها