فهرست کنفرانسهای برگزار شده

 

عنوان کنفرانس

تاریخ برگزاری

کنفرانس فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

29 اردبیهشت 1394

کنفرانس اولین گفتمان گردشگری آسان

28 بهمن ماه 1395

سمپوزیم بین‌المللی بافت فرسوده، معماری و شهرسازی معاصر، چالش‌ها و فرصت‌ها

6 خردادماه 1395

کنفرانس اکوتوریسم و مدیریت توسعه گردشگری

13 و 14 آذرماه 1398

دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

17 تیرماه 1399

همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی                     و منابع طبیعی ایران

23 آذرماه 1399

هفتمین همایش توسعه و ترویج معماری و شهرسازی ایران

24-26 دیماه 1399

کنفرانس ملی مدیریت گردشگری و خدمات سلامت بین الملل

8 و 9 دیماه 1400

یازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

14 بهمن ماه 1400

هشتمین همایش توسعه و ترویج معماری و شهرسازی ایران

19 اسفندماه 1400

 

فهرست کنفرانسهای در حال برنامه ریزی

عنوان کنفرانس

تاریخ برگزاری

نهمین همایش توسعه و ترویج معماری و شهرسازی ایران

سال 1401

دوازدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

سال 1401