معرفی گروه مهندسی معماری


گروه معماري موسسه آموزش عالي بينالود مشهد در سال 1390 تشکیل گردید. اين گروه هم اكنون با داشتن سه نفر عضو هيات علمي ثابت و بهره گيري از توان علمي بيش از پنجاه نفر از اساتيد مجرب به آموزش دانشجويان معماری اهتمام ورزيده است. هم اكنون بيش از 400 نفر دانشجو در مقاطع مختلف كارداني، كارشناسي ناپيوسته، كارشناسي پيوسته (معماري و معماری داخلي) و کارشناسی ارشد (مهندسی معماری و مهندسی معماری منظر) در اين گروه مشغول به تحصيل مي باشند. مديريت گروه معماری در حال حاضر بر عهده آقاي مهندس اميد جهان تيغ مي باشد.

 

مقاطع رشته معماری در مؤسسه آموزش عالی بینالود

 

 

 

 

 

 

کاردانی نقشه کشی معماری

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ناپیوسته معماری

 

 

 

 

 

 

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

کارشناسی پیوسته معماری داخلی

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد مهندسی معماری منظر

 

معرفي رشته معماري:

كمي ذوق هنري، تخيل قوي، روحيه كار گروهي و قدرت خلق يك اثر جديد نيازهاي معمار شدن است. رشته معماري تلفيقي خارق العاده است از فن و هنر و قدمتي بسيار طولاني در تاريخ ايران و جهان دارد. معمار هنرمندي است كه به كمك دانش و توان خود و مباحث هندسي بنايي خلق مي كند كه گاه تا هزاران سال باقي است و هويت يك جامعه به شمار مي رود.

از مزيت هاي رشته معماري بازار كار گسترده اين رشته مي باشد. موقعيت هاي شغلي مهندس معمار عبارتند از:

طراحي (تك بنا يا مجموعه) از طراحي هاي اوليه تا مراحل اجرايي كار و طراحي اجزا و عناصر تشكيل دهنده بنا

مديريت و سرپرستي دفاتر مشاور معماري

نظارت بر صحت انجام كار در عمليات اجرايي ساختماني

مديريت و هماهنگي اجرايي پروژه هاي معماري

تاسيس و سرپرستي موسسات پيمانكاري و احداث ساختمان

مشاركت در پروژه هاي برنامه ريزي و طراحي شهري و شهرسازي

انجام كارهاي پژوهشي و آموزشي